"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”    22 มี.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไร่   งานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ วันที่ 22 มีนาคม 2562   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง      22 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง      22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในกิจกรรมถวายราชสักการะฯ “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 จำนวน 1 พาน โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำซึม   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้าใกล้เคียงบ้านเรือนชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม   22 มี.ค. 2562 6
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรอบ   โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก น้ำรอบ   22 มี.ค. 2562 3
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรอบ   โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บึงแห้ง   22 มี.ค. 2562 2
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรอบ   โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บึงแห้ง   22 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   \"ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ\"    22 มี.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2696