หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาส 1)    17 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   12 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   12 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2562 ครั้งที่ 1   12 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562   21 ม.ค. 2562 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   18 พ.ย. 2561 122
หลักประกันสุขภาพ   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน   24 พ.ย. 2560 188
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19