"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นมกล่อง ยู เอส ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดวงจันทร์ - บ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลองปลาไหล หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำที่แปลงฟันและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3